Kỷ niệm những tháng ngày đèn sách ở Anger, France. Paris France. Thời trang trôi nhanh quá, mới đó đã 5 năm rồi. Giờ về công tác khám chữa bệnh không biết khi nào mới thảnh thơi để quay lại nơi đây...
doctor phuong - doctor phuong vien K - siêu âm thai - siêu âm tim - siêu âm tổng quát

doctor phuong - doctor phuong vien K - siêu âm thai - siêu âm tim - siêu âm tổng quát

doctor phuong - doctor phuong vien K - siêu âm thai - siêu âm tim - siêu âm tổng quát

doctor phuong - doctor phuong vien K - siêu âm thai - siêu âm tim - siêu âm tổng quát

doctor phuong - doctor phuong vien K - siêu âm thai - siêu âm tim - siêu âm tổng quát

doctor phuong - doctor phuong vien K - siêu âm thai - siêu âm tim - siêu âm tổng quát

doctor phuong - doctor phuong vien K - siêu âm thai - siêu âm tim - siêu âm tổng quát

Next
This is the most recent post.
Previous
Bài đăng Cũ hơn

Đăng nhận xét

 
Top