Tuần này có 2 ca nặng: Một ca ung thư, đã sắp lịch mổ vào thứ 3 tuần tới. Một ca khá thương với bé gái còn nhỏ (12 tuổi): Hình ảnh sỏi bàng quang. Sỏi vị trí lỗ độ niệu quản phải vào bàng quang. Sỏi thận phải. Teo nhỏ thận phải.
Đăng nhận xét

 
Top