Cuối ngày mệt nhừ gặp ca U Gan cảm thấy buồn :(.
Bênh nhân Nam, 56 Tuổi.
Kích thước khôi U:
+ Gan trái: 8x6,5 cm
+ Gan Phải: Có hai khối: 9x9,4 cm và 6x4 cm.


Đăng nhận xét

 
Top